Förskolan Raketen

För 4 och 5-åringar

Verksamhetsidé

I vår verksamhet jobbar vi för att varje dag ska vara trygg, rolig och lärorik. Raketens ledord i arbetet med barnen är trygghet, glädje, kamratskap och eget ansvar. Här får barnen lära känna sina blivande klasskamrater och får dessutom en smidig övergång till skolan då vi samverkar både med förskoleklass och fritidsverksamhet.

Att uppmuntra barnens intresse för skriftspråk och att leka med språk och matematik är något barn och pedagoger gör dagligdags på Raketen. Vi strävar också efter att öka barnens kunskap och nyfikenhet kring de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.

Vi går också till vår närliggande skog så ofta vi kan för att leka och lära om djur och natur. Skogen erbjuder en otroligt rik lekmiljö som både barn och personal gärna spenderar långa stunder i.

Då vi har förmånen att få låna skolans gymnastiksal varje vecka möjliggör detta för många roliga rörelseaktiviteter. Detta inslag i verksamheten brukar vara mycket uppskattat av alla barn.

Adress:

Förskolan Raketen
Halvarsgårdars skola
781 98 BORLÄNGE

Telefon: 070-3771205       

E-post: raketen@koophalvars.se

Huset

image7

image8

image3