Fritids Luftballongen

Verksamhetsidé:

Viktigaste mål med vår verksamhet är att barn och föräldrar känner sig trygga i och runt vårt fritids och med dess verksamhet. Vi arbetar därför efter gällande trygghetsregel. Barnens trygghet sätts alltid främst. Vi strävar efter att få så självständiga barn som möjligt utifrån deras egen ålder och kapacitet, genom att stärka deras identitet, självkänsla och gruppkänsla. Vårt mål är även att alla ska våga uttrycka sig och sina egna känslor och samtidigt respektera andras. Fritidshemmet är barnens egen fritid och respekteras av samtliga pedagoger. Dessa ser till att en aktiv och innehållsrik verksamhet alltid finns att erbjuda för de barn som så önskar. Verksamheten ska bygga på en närhet till naturen, där närmiljön, skog och mark runt fritidshemmet nyttjas. Vi strävar efter ett så bra samspel som möjligt mellan barnen och de vuxna, som bygger på tillit och förtroende för varandra. Utöver våra egna mål följer vi kommunens riktlinjer.

Adress:
Fritidshemmet Luftballongen
Halvarsgårdars skola
781 98 BORLÄNGE

Telefon:
Luftballongen:                      0703-77 12 05

E-post: luftballongen@koophalvars.se