Väder Halvarsgårdarna


                                                                                                                                                       
Föräldrakooperativet  Helikoptern  Luftballongen Personalen Personal intern
(login:personal)
Medlemmar 
(login:medlem)
Styrelsemedlemmar 
(login:styrelsemedlem)
Kontakta oss


Styrelsens mailadress är: styrelsenkoophalvars@telia.com

Föräldrakooperativets bankgiro-nummer är: 5552-5463

Förskolan Helikoptern           
Halvarsvägen 28
791 96 BORLÄNGE

Telefon: 0243-23 50 56
Mail:
 koophalvars@telia.com


Fritidshemmet Luftballongen
Halvarsgårdars skola
791 96 BORLÄNGE
Telefon:
Luftballongen:                      0243-23 53 25
minifritids / förskoleklsass: 0243-23 52 05

Mail:
luftballongen@telia.com

Inköp sker alltid skriftligen. Ingen har rätt att beställa per telefon.
 
luftballongen 

Föräldrakooperativet


 helikopter