Väder HalvarsgårdarnaFöräldrakooperativet  Helikoptern  Luftballongen Personalen Personal intern
(login:personal)
Medlemmar 
(login:medlem)
Styrelsemedlemmar 
(login:styrelsemedlem)
Kontakta oss

Förskolan Helikoptern

Verksamhetsidé:
Förskolan Helikoptern är ett föräldrakooperativ som ligger i byn Halvarsgårdarna. Här har föräldrar möjlighet att påverka och vara delaktiga i sitt barns lärande och utveckling. På vår förskola är barnet och föräldrarna i centrum och tryggheten är en viktig plattform för allt lärande. Vi lägger stor vikt vid barnets språkliga och motoriska utveckling. Vi tar tillvara barnets möjligheter och styrkor och skapar miljöer och situationer både inne och ute som stimulerar barnet att uttrycka sig, utforska och till att använda alla sina sinnen. På vår förskola får leken stort utrymme, genom lek utvecklas barnet socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Musik, drama och skapande är viktiga ledord i vår verksamhet. Vår miljömedvetenhet är hög och vi vistas mycket i skog och mark som är vår närmiljö. På förskolan helikoptern är varje dag trygg, rolig och lärorik.

Grön Flagg:
På förskolan lagar vi maten själv och vi använder i stor utsträckning kravmärkta produkter. Vi är även med i grön flagg, och sedan augusti 2010 har vi ett "grön flagg certificat" med det aktuella temat "kretslopp".

grön flagg

Adress:                                                      

Förskolan Helikoptern           
Halvarsvägen 28
791 96 BORLÄNGE

Telefon: 0243-23 50 56

Mail: koophalvars@telia.com

lekplatsen                              
helikoptern


ingång till förskolan med "grön flagg"                              gården


skogsslänten         gården                              odlingar


hallen                              köket


vardagsrummet                               lekrummet


målarrummet                               kuddrummet

 

 
luftballongen
 

 helikopter 

Föräldrakooperativet