Rutiner för planeringsdag på Helikoptern upplagda

Hej,

Nu finns rutiner för planeringsdagar framtagna. Ni hittar dem under medlemsinlogg.