Förskolan Helikoptern

För barn 1 – 3 år

Verksamhetsidé:

Föräldrakooperativet ligger i byn Halvarsgårdarna och består av våra förskoleavdelningar Helikoptern och Draken. Här har föräldrar möjlighet att påverka och vara delaktiga i sitt barns lärande och utveckling. På vår förskola är barnet och föräldrarna i centrum och tryggheten är en viktig plattform för allt lärande. Vi tar tillvara barnets kompetenser och styrkor och utifrån det skapar vi miljöer både inne och ute som stimulerar barnet att uttrycka sig, utforska och till att använda alla sina sinnen.

Vi lägger stor vikt vid barnets språkliga och motoriska utveckling. Vi strävar också efter att öka barnens kunskap och nyfikenhet kring de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.

I förskolan får leken stort utrymme. Genom lek utvecklas barnet socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Musik, drama och skapande är viktiga ledord i vår verksamhet. Vår miljömedvetenhet är hög och vi vistas mycket i skog och mark som är vår närmiljö. Våra förskoleavdelningar använder förskoleappen där du som förälder enkelt kan följa ditt barns dag på förskolan.

På Helikoptern är varje dag trygg, rolig och lärorik.

Adress:

Förskolan Helikoptern
Halvarsvägen 28
781 98 BORLÄNGE                                            

Telefon: 073-0933379 eller 070-3047990

E-post: helikoptern@koophalvars.se

IMG_0002 IMG_0011

IMG_0010 IMG_0004